ASSITEJ INTERNATIONAL

Az ASSITEJ szervezet egyesíti a gyermek és ifjúsági színház terén működő színházakat, szervezeteket és magánszemélyeket a világ minden tájáról. Az ASSITEJ célja, hogy a gyerek és ifjúsági közönség művészethez, kultúrához és oktatáshoz való jogát hangsúlyozza  nemzetiségtől, vallástól, képességektől, nemtől, etnikumtól és szexuális orientációtól függetlenül. Az ASSITEJ összehozza a színházi embereket, hogy megoszthassák a tudásukat, tapasztalatukat, hogy mélyebben megérthessék egymást, fejlődjenek, és új lehetőségeket kapjanak a közös munkára. Az ASSITEJ tagjai nemzeti központok, professzionális hálózatok és magánszemélyek, több mint száz országból.

Tovább a nemzetközi ASSITEJ honlapjára.

NYILATKOZAT A GYERMEKEK MŰVÉSZETHEZ ÉS KULTÚRÁHOZ VALÓ JOGÁRÓL

A gyermekeknek joguk van:

1.Közelebb kerülni a művészethez, annak minden formájához, legyen az színház, zene, tánc, irodalom, költészet, film, vizuális és multimediális művészet

2.  Kísérletezni a művészi nyelvezetekkel, mivel azok is beletartoznak az „alapkészségekbe”

3. Olyan művészeti folyamatok részesévé válni, amelyek táplálják az érzelmi intelligenciájukat és hozzásegítik őket érzékenységük és kompetenciáik harmonikus fejlődéséhez

4.  Művészetekkel ápolt kapcsolaton keresztül képi, testi és szemantikai intelligenciájukat fejleszteni

5. Minőségi művészeti produktumokat élvezni, melyeket profi művészek a különböző életkorok tiszteletben tartásával, gyermekeknek készítettek

6. Kapcsolatba kerülni a művészettel és a kultúrával anélkül, hogy ’fogyasztóként’ tartanák számon őket. Sokkal inkább kompetens és érzékeny ’alany’-ként kell rájuk gondolnunk

7. Látogatni a művészeti és kulturális intézményeket családjukkal vagy az iskolával abból a célból, hogy megismerjék és átéljék azt, amit ez a terület nyújtani tud

8. Óvodás korban és iskolás éveik alatt művészeti és kulturális eseményeken rendszeresen, és nem csupán alkalomszerűen részt venni

9. Családjukkal megosztani egy művészi élmény örömeit

10.  Arra, hogy az iskola és a művészeti és kulturális intézmények között integráns rendszer épüljön ki, mert csak az így létrejövő folyamatos ozmózis jelenthet kapcsolatot az élő kultúrával

11. Múzeumokat, színházakat, könyvtárakat, mozikat és más kulturális intézményeket látogatni saját iskolatársaikkal

12. Tanáraik kíséretében művészeti és kulturális élményeket átélni, akik szükséges mediátorként működnek, hogy támogassák és fejlesszék érzékelésüket

13. Világi kultúrához, amely minden különbözőséget és identitást tiszteletben tart

14. Az integrációhoz, amennyiben bevándorlók. Joguk van ahhoz, hogy megismerjék és átéljék annak a közösségnek a művészi és kulturális örökségét, melyben élnek

15. Olyan művészi és kulturális projektekhez, melyek figyelembe veszik képességeik különbözőségét

16.  Olyan helyszínekhez, melyeket életkoruknak megfelelően gondoltak ki és szerveztek meg

17. Olyan iskolába járni, amely valódi utat mutat a nyilvános és elterjedt kultúra felé

18. Részt venni városi művészeti és kulturális eseményeken, függetlenül szociális és gazdasági körülményeiktől, mert a gyermekeknek joguk van a művészethez és a kultúrához